Sociale Zekerheid op de schop

De komende jaren gaat er op het gebied van de sociale zekerheid veel veranderen. In 2013 treedt de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) in werking. Gemeenten worden geconfronteerd met een nieuwe invulling van de sociale zekerheid. Burgers die gebruikmaken van de regeling zullen met veranderingen te maken krijgen. De gemeenteraad vroeg dinsdagavond om op lokaal niveau de zaken zorgvuldig en met oog voor de meest zwakkeren te regelen.

De komende jaren gaat er op het gebied van de sociale zekerheid veel veranderen. In 2013 treedt de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) in werking. Gemeenten worden geconfronteerd met een nieuwe invulling van de sociale zekerheid. Burgers die gebruikmaken van de regeling zullen met veranderingen te maken krijgen. De gemeenteraad vroeg dinsdagavond om op lokaal niveau de zaken zorgvuldig en met oog voor de meest zwakkeren te regelen.

VVD-er Jan van Tol vraagt hoe de regionale detachering van werkzoekenden die onder de wet vallen in Barendrecht zal worden aangepakt. ‘We willen de suggestie meegeven dat we denken aan een uitzendbureau in BAR-verband. Het bevreemdt mij dat de wet onderscheid maakt tussen mensen. Verschil tussen oud en jong. Wij vinden dat ouderen zo een kans maken om in een isolement te raken. Het klopt dat mensen niet gelijk zijn. Maar ze zijn wel gelijkwaardig. Er is in de huidige tijd niet veel voor nodig om in armoede te geraken,’ aldus Van Tol. Irma Rasidovic (D66) verduidelijkt dat haar fractie veel moeite heeft met de aangekondigde korting op de langdurigheidstoeslag.

‘Die vragen mensen aan die geen uitzicht hebben op een inkomensverbetering. Bij de halvering van de langdurigheidstoeslag is onze vrees dat deze mensen in grotere armoede vervallen. Barendrecht moet er voor waken dat we niet met een lastenverzwaring te maken krijgen. Barendrecht doet het beter dan Albrandswaard en Ridderkerk op dit terrein,’ meent Rasidovic.

Het CDA denkt niet dat het halveren van de langdurigheidstoeslag meer mensen aan het werk zal helpen. Maar zij zal zich niet tegen de maatregel verzetten. Wel is het goed dat de nadruk vooral ligt op het aan het werk helpen van jongeren. ‘Armoede is vaak erfelijk. Die moeten zij ontvluchten,’ bepleit CDA-er Jilles van der Stoep.

Reshma Roopram van de PvdA kaartte een ander aspect aan. ‘Iedereen in Barendrecht heeft recht op een volwaardig bestaan. Onze burgers moeten kunnen vertrouwen op goede sociale zekerheid. Als de crisis doorzet kunnen we verwachten dat meer personen een beroep op de wet zullen doen. De gemeente heeft als visie zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat mensen goed wegwijs worden gemaakt in het aanbod van de 26 (sociale zekerheid) regelingen,’ stelt Roopram.

De kadernota Sociale Zekerheid werd door een raadsmeerderheid geaccordeerd. Het college kan nu aan de slag om samen met Albrandswaard en Ridderkerk de wet op lokaal niveau vorm en middelen te geven.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).