Colofon

De Nieuwspeper verschijnt huis aan huis in Rotterdam en wordt selectief verspreid in aangrenzende regio’s in een oplage van 425.000 exemplaren.

Hoofdredactie
Jaap van Rijn

Redactie
redactie@denieuwspeper.nl

Advertentieverkoop
adverteren@denieuwspeper.nl

Tonia van Nieuwenhuijzen 06-49054783
Denise Dubbelman 06-23081566
Carin Broere 06-5758 0037

Online
Website: www.denieuwspeper.nl
Facebook: www.facebook.com/denieuwspeper
Twitter: www.twitter.com/denieuwspeper

Wonend in Rotterdam en geen krant ontvangen?
Meld uw klacht via www.denieuwspeper.nl/geenkrantontvangen.

Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden en berusten bij De Nieuwspeper.

Op het gebruik van deze uitgave zijn de Algemene Toepassingsvoorwaarden van De Nieuwspeper van toepassing.